BİLGİ YÖNETİMİ

Her türlü bilginin üretilmesi, farklı bilgi ağları arasında bilginin transfer edilmesi, hazır bilgiye erişim, erişilmiş bilgilerin kolaylıkla yayılması ile bilginin, sektörün ve şirketin ihtiyaçları dğrultusunda kullanılmasını sağlayan bilim dalına bilgi yönetimi denmektedir. Günümüzde bilginin kolaylıkla ulaşılabilen bir değer haline gelmesi ve rekabet şartlarının ağırlaşması, işletmelerin bilgi teknolojilerini yoğun olarak kullanmasını gerektirmektedir. Bu durum, paylaşılan bilginin baş döndürücü bir hızla artmasına yol açmıştır. Hızla artan bilginin, üretimi, pazarlanması, ulaştırılması ve en uygun bilginin uygulamada kullanılması, başlı başına bir iş alanı, bir sektör olarak öne çıkmış bulunmaktadır

  • İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
  • FİNANS YÖNETİMİ
  • HİZMET YÖNETİMİ
  • ÜRETİM YÖNETİMİ
  • PROJE YÖNETİMİ